Nasze najbliższe wycieczki

Zawiadomienie

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach zgodnie z podjętą Uchwałą Nr23/2023 zwołuje na dzień 28 listopada 2023r  na godz. 16 Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w celu uzupełnienia składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Biuro PTTK Gorlice

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach

INFORMUJE

ŻE WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 6  w GORLICACH

DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ.

INFORMACJA O WARUNKACH DZIERŻAWY W BIURZE ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH

UL.PIŁSUDSKIEGO 6 OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NR TEL. 18 352 15 91

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach

INFORMUJE

ŻE WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 6  w GORLICACH

DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ.

INFORMACJA O WARUNKACH DZIERŻAWY W BIURZE ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH

UL.PIŁSUDSKIEGO 6 OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NR TEL. 18 352 15 91

 

WAŻNE: SKŁADKI NA 2023 ROK

Zachęcamy do opłacania składek członkowskich oraz dokonywania płatności za wycieczki za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz czego dotyczy płatność (np.: składka członkowska za rok … lub wycieczka, której dotyczy płatność). Przelew prosimy wykonywać na rachunek bankowy nr: 60 1240 5110 1111 0000 5209 8365

Wysokość składek członkowskich na 2023r

     Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października  2022r w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3),art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala co następuje:

75 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023roku

51 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023roku,

36 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023roku,

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddział PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

50 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

34 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową,

24 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową,

     Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach w dniu 12 grudnia 2022roku na swym posiedzeniu  podjął uchwałę nr 23/2022  w sprawie opłaty uzupełniającej do składki członkowskiej na 2023rok.

Do składki normalnej –   10 zł, czyli składka normalna  –  85zł

Do składki ulgowej  –         9 zł, czyli składka ulgowa      –  60zł

Składka młodzieżowa pozostaje bez zmian czyli            –  36zł

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

21 zł dla osób opłacających składkę normalną,

12 zł dla osób opłacających składkę ulgową,

9 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły podstawowej,

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

 

WSZYSTKIE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ PTTK W GORLICACH SĄ IMPREZAMI STATUTOWYMI.

 

Informacje

Nasze obiekty

Nasze muzeum

Zapraszamy Państwa do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach na ekscytujące spotkanie z historią. Siedem naturalnej wielkości postaci figur zabierze Państwa na wycieczkę w czasie do krwawych wydarzeń bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 roku. Ekspozycji figur woskowych towarzyszą zbiory broni, umundurowania, numizmatów i dokumentów, a także plastyczna mapa operacji gorlickiej. Zapewniamy profesjonalnych przewodników i … pamiątkową fotografię z cesarzem Franciszkiem Józefem I.

Biuro Oddziału PTTK w Gorlicach
ul. Piłsudskiego 6

Biuro czynne od poniedziałku do piątku:
10:00 – 14:00

Muzeum czynne:
wt – pt 9:00 – 16:00
od 1. kwietnia do 30.września
także sob-nd 10:00 – 15:00

Muzeum PTTK Gorlice
ul. Wąska 7-9