Nasze najbliższe wycieczki

        Informacja dotycząca Schroniska na Magurze Małastowskiej

 

Informujemy, że zbiórki finansowe organizowane na remont Schroniska na Magurze Małastowskiej Pan Grzegorz Wacek prowadził we własnym zakresie i na własne konto bez zgody i udziału oddziału PTTK Gorlice. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki z roku 2016 znajdują się na stronie: https://polakpotrafi.pl/projekt/schronisko-na-magurze-malastowskiej  .

W marcu br. uzgodniono z dotychczasowym najemcą, że przedłużenie umowy  będzie możliwe tylko pod warunkiem zakończenia rozbudowy. Pan Grzegorz Wacek na piśmie zobowiązał się zakończyć rozbudowę schroniska do dnia 15 lipca br. Jednak żadne prace budowlane w tym okresie nie zostały wykonane.

26 lipca br. zaproszono Pana Grzegorza Wacka do biura oddziału PTTK w celu omówienia zaistniałej sytuacji. Po uwagach dotyczących bałaganu wokół schroniska i nie dotrzymania pisemnego zobowiązania Pan Grzegorz Wacek po kilku minutach wyszedł ze spotkania nie podejmując żadnych rozmów.

W tej sytuacji rozpoczęto poszukiwania nowego dzierżawcy. Do tej pory wpłynęło do nas kilka ofert osób chętnych do dzierżawy schroniska. 28.08.2019 r. Pan Grzegorz Wacek również złożył ofertę dalszej współpracy. Wszystkie te oferty są obecnie rozpatrywane.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach

Gorlice, 13.09.2019 r.

Informacje

Nasze schroniska

Nasze muzeum

Zapraszamy Państwa do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach na ekscytujące spotkanie z historią. Siedem naturalnej wielkości postaci figur zabierze Państwa na wycieczkę w czasie do krwawych wydarzeń bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 roku. Ekspozycji figur woskowych towarzyszą zbiory broni, umundurowania, numizmatów i dokumentów, a także plastyczna mapa operacji gorlickiej. Zapewniamy profesjonalnych przewodników i … pamiątkową fotografię z cesarzem Franciszkiem Józefem I.

Biuro Oddziału PTTK w Gorlicach
ul. Piłsudskiego 6

Biuro czynne:
pon – pt 8:00 – 16:00

KASA BIURA czynna:
pon.  8:00 – 16:00
wt – pt 8:00 – 13:00

Muzeum czynne:
wt – pt 9:00 – 16:00
od 1. kwietnia do 30.września
także sob-nd 10:00 – 15:00

Muzeum PTTK Gorlice
ul. Wąska 7-9