NASZA DZIAŁALNOŚĆ Koło Kornuty

Plan imprez organizowanych przez Koło Kornuty PTTK w 2024 r.

Zarząd Koła Kornuty 2022-2025

Prezes Koła – Aleksandra Baran
Z-ca Prezesa – Andrzej Bajorek
Sekretarz – Agnieszka Szurek
Skarbnik – Agata Przybycień
Członkowie Zarządu:

  • Katarzyna Kalisz
  • Paweł Chmura