NASZA DZIAŁALNOŚĆ Koło nr 5 Glinik

Zarząd Koła nr 5 2016-2020

Prezes Koła – Henryk Szymański
Z-ca Prezesa – Piotr Chałupka
Sekretarz – Krzysztof Buliński
Skarbnik – Tadeusz Wszołek
Członkowie Zarządu:

  • Andrzej Bajorek
  • Jan Posłuszny
  • Eugeniusz Lisek