Relacja: KICZORA – Beskid Wyspowy 20.03.2022 r.

20.03.2022r. odbyła się ostatnia zimowa wycieczka po Beskidzie Wyspowym. Tym razem wyruszyliśmy z Lubomierza w stronę Polany Folwarcznej. Z polany rozciąga się ciekawy widok na Beskid Wyspowy i Gorce. Pierwszym szczytem na naszej wędrówce była Kiczora 900m znana też pod nazwą Kobylica. Wędrując dalej zielonym szlakiem dotarliśmy do Ostrej 789m i obok schodząc ze szlaku odwiedziliśmy Ogorzałę 806m. Na nich są punkty widokowe, z których rozciągają się wspaniałe krajobrazy. Ostra i Ogorzała tworzą samotny masyw oddzielony od innych wzniesieniami, głębokimi dolinami rzek i polami uprawnymi. Piękną słoneczną pogodą pożegnaliśmy astronomiczną zimę i powitaliśmy wiosnę o godzinie 16.33. Zapraszamy na kolejne wycieczki już w ciepłych klimatach.

P.S.