NASZA DZIAŁALNOŚĆ Koło Miejskie PTTK

Zarząd Koła Miejskiego 2016-2020

Prezes Koła – Zdzisław Halibożek tel. 501204868
Z-ca Prezesa – Robert Kusek tel. 508146281
Sekretarz – Irena Szpakowska tel. 513394101
Skarbnik – Mirosław Wantuch tel.510105645
Członek Zarządu – Lucyna Koryga

Komisja Rewizyjna:
Barbara Łań – Przewodnicząca,
Marek Graca – Członek,
Jerzy Karp – Członek.