MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PTTK NA KONTO BANKOWE ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH