Kol. Grażyna Orlewicz wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Koleżanka naszego Oddziału Grażyna Orlewicz – prezes Koła PTTK nr 2 w Grybowie
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie, dnia 6 grudnia 2019 roku otrzymała z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer wyróżnienie Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,za wzorowe, sumienne wykonywanie pracy nauczyciela i opiekuna, za trud i wzorowy przykład dla dzieci i młodzieży”.
Uroczystość wręczania odznaczeń, odbyła się w Wielkiej Auli Akademii Ignatianum w Krakowie.

Koleżanka Grażyna otrzymała w/w medal na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach.