NASZA DZIAŁALNOŚĆ Komisja Turystyki Górskiej

Komisja Turystyki Górskiej jest społecznym, doradczym organem Zarządu Oddziału Gorlickiego PTTK w sprawach związanych z turystyką górską. Do jej głównych zadań należy znakowanie szlaków pieszych, prowadzenie weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej w stopniach: popularnym, małym brązowym, małym srebrny i małym złotym oraz współorganizowanie oddziałowych imprez turystycznych.
Skład Komisji:

  • Piotr Haluch – przewodniczący i kierownik prac znakarskich
  • Emil Kania – zastępca przewodniczącego
  • Zdzisław Halibożek – sekretarz komisji
  • Jerzy Forczek – Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK

Informacje komisji