obraz_2024-01-29_100516206

LISTA ZDOBYWCÓW GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ

Z radością Państwa informujemy, że od dnia 1 listopada 2020 roku można zdobywać ,,Gorlicką Odznakę Górską”,
która jest jednostopniowa i przeznaczona dla osób od 7 roku życia. Książeczkę można nabyć w biurze Oddziału lub za pośrednictwem poczty.

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy  znaczny wzrost zainteresowania turystyką. Członkowie PTTK 
i inni turyści odwiedzający nasze biuro chętnie kupowali w biurze książeczki:  GOT, Korony Bieszczad
i Korony Beskidu Niskiego. Interesowali się też  pamiątkami z Gorlic. Idąc naprzeciw tym zainteresowaniom zrodził się pomysł, aby nasz Oddział też miał swoją odznakę.
Przy jej tworzeniu i pozyskiwaniu sponsorów były zaangażowane pracownice biura w osobie Aleksandry Baran i Joanny Ryndak oraz Henryka Szymańskiego – wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Kolega Jerzy Tomasik – historyk i zagorzały turysta  przygotował projekt książeczki, w której opracował opisy 15 szczytów. Umiejscowione są one na terenie naszego Powiatu. Wzniesienia te ukazane są w interesujący sposób: niektóre mówią o geograficznym położeniu, inne upamiętniają historyczne dzieje,  wskazują  naturalne osobliwości  przyrodnicze  lub  ciekawe wydarzenia  dotyczące  danego miejsca. Kolega Jurek opracował też regulamin zdobywania Gorlickiej Odznaki Górskiej.

Kolega Grzegorz Wieścieciński – informatyk zaprojektował okładkę do książeczki GOG
oraz samą odznakę. 

Książeczka GOG i odznaka została zaakceptowana i zatwierdzona
przez Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach na zebraniu w dniu 20.08.2020r.

Wydrukowanie książeczek i wykonanie odznak nie byłoby możliwe bez pomocy naszych sponsorów:

 1. Bank Spółdzielczy w Gorlicach
 2. Urząd Miejski w Gorlicach
 3. Starostwo Powiatowe w Gorlicach
 4. Agencja Ubezpieczeniowa „Partner” w Gorlicach
 5. Gmina Ropa
 6. Firma PPH ,,Libropol”
 7. Gmina Łużna

Kontakt w sprawie Gorlickiej Odznaki Górskiej: 18 352 16 88, 516 187 037

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią artykułu, który ukazał się w Gazecie Gorlickiej, znajdują się w nim szczyty do zdobycia wraz z opisami.
Link do artykułu: www.gorlice.naszemiasto.pl

W związku z tym, że nasze biuro jest obecnie zamknięte z powodu pandemii, udostępniamy wykaz szczytów, które należy zdobyć aby uzyskać odznakę oraz regulamin Gorlickiej Odznaki Górskiej. 

Wykaz szczytów

 1. Góra Zamkowa – 424 m n.p.m.
 2. Góra Cmentarna – 357 m n.p.m.
 3. Pustki – 446 m n.p.m.
 4. Cieklinka – 512 m n.p.m.
 5. Maślana Góra – 753 m n.p.m.
 6. Chełm – 779 m n.p.m.
 7. Ferdel (wieża widokowa) – 640 m n.p.m.
 1. Magura Wątkowska– 846 m n.p.m.
 2. Magura Małastowska – 813 m n.p.m.

10.Sucha Homola 708 m n.p.m.

 1. Rotunda – 771 m n.p.m.
 2. Jaworzyna Konieczniańska – 881 m n.p.m.
 3. Kozie Żebro – 847 m n.p.m.
 4. Góra Jawor – 723 m n.p.m.
 5. Lackowa – 997 m n.p.m.

 

LINK DO REGULAMINU:

Regulamin GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ

Posiadamy również w sprzedaży książeczki:

 1. GOT (Górska Odznaka Turystyczna)
 2. Korony Beskidu Niskiego (PTTK Jasło)
 3. Książeczka Odznaki Korona Bieszczadów (PTTK w Sanoku)

 

ODZNAKA JUBILEUSZOWA 70 LAT POZNAJEMY POLSKĘ Z PTTK

Zapraszamy do zdobywania nowej Odznaki Jubileuszowej „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”, którą przyznaje się po uzyskaniu dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.

Odznakę można zakupić w naszym Oddziale ul. Piłsudskiego 6, Gorlice.

 

Regulamin Odznaki Jubileuszowej „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”

W związku z przypadającą w 2020 r. siedemdziesiątą rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Jubileuszową „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”.

 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści.
 2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odznakę przyznaje się za spełnienie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021. r. wymogów regulaminowych pozwalających na uzyskanie dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 5. Odznakę przyznają referaty weryfikacyjne posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych.
 6. Prezydium ZG PTTK może nadać odznakę bez konieczności spełnienia wymogów dla jej zdobycia .
 7. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków. Zdobywający Odznakę ponosi koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 8. Autorką znaku graficznego Odznaki jest Natalia Figiel.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
 10. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 111/XIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.