PTTK GORLICE szlaki turystyczne

Beskid Niski należy do najpiękniejszych terenów w Polsce. Powiat Gorlicki, który położony jest w znacznej części w granicach Beskidu Niskiego jest synonimem ciszy, spokoju i piękna przyrody.

Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowano już w 1887 roku. Głównym ich celem jest udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa atrakcyjnych turystycznie obszarów. 

Należy przypomnieć, że kolor szlaku nie ma związku z stopniem jego trudności. Nadal niektórzy turyści mylnie uważają, że szlak czarnego koloru jest szlakiem najtrudniejszym. Kolory szlaków turystycznych mogą
mieć znaczenie związane z ich długością, ważnością oraz przebiegiem. Kolory czerwony i niebieski przyjmuje się jako oznaczenie szlaków głównych – kolory żółty i czarny przyjmuje się jako oznaczenie szlaków
łącznikowych – kolor zielony przyjmuje się jako oznaczenie szlaku doprowadzającego do charakterystycznych miejsc. Jednak coraz częściej zauważa się odstępstwa od tej zasady.

Koordynacją wszystkich prac związanych z siecią szlaków zajmuje się Zarząd Główny PTTK. Podstawową jednostka prowadzącą prace znakarskie jest grupa znakarska działająca na określonym terenie przy Oddziale PTTK. Pod naszą administracją znajduje się obecnie około 315 km szlaków górskich.

Na szlakach turystycznych działalności naszego Oddziału są zamontowane urządzenia informacyjno – turystyczne takie jak:
– drogowskazy
– szczytówki
– słupy lub rogale na stanowiskach drogowskazowych
– tablice schematyczne sieci szlaków część południowa oraz część północna umieszczone na początku szlaku oraz skrzyżowaniach przebiegu szlaków.

Turyści wędrujący szlakami Oddziału PTTK Gorlice mogą spotkać się ze zmianami w oznakowaniu i przebiegu niektórych szlaków. Dotyczy to dwóch szlaków na odcinkach w paśmie granicznym polsko – słowackim. Na mocy porozumienia między PTTK a Klubem Słowackich Turystów likwidacji uległy odcinki graniczne niektórych szlaków w Karpatach i Sudetach. Na skasowanych odcinkach naszych szlaków obowiązuje czerwony graniczny szlak słowacki.

SZLAKI TURYSTYCZNE na terenie Oddziału PTTK Gorlice