MUZEUM REGIONALNE PTTK o muzeum

Zapraszamy Państwa do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach na ekscytujące spotkanie z historią. Siedem naturalnej wielkości postaci figur zabierze Państwa na wycieczkę w czasie do krwawych wydarzeń bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 roku. Ekspozycji figur woskowych towarzyszą zbiory broni, umundurowania, numizmatów i dokumentów, a także plastyczna mapa operacji gorlickiej. Zapewniamy profesjonalnych przewodników i … pamiątkową fotografię z cesarzem Franciszkiem Józefem I.

Gorlice są miastem liczącym ok.30 tysięcy mieszkańców, leżącym u wrót pięknego Beskidu Niskiego. Założone zostało w połowie XIV wieku przez Dersława I Karwacjana. Miasto przez cały okres Rzeczpospolitej szlacheckiej było w rękach prywatnych. Szybko stało się ośrodkiem rzemiosła i handlu także tranzytowego na Węgry. Podupadło gospodarczo na przełomie XVIII i XIX w. Nowym i trwałym impulsem rozwoju było powstanie przemysłu naftowego w drugiej połowie XIX w.

Tragedią dla miasta stała się bitwa pod Gorlicami, stoczona w maju 1915 roku przez wojsko austro-węgierskie i niemieckie z wojskami rosyjskimi. Miasto zostało doszczętnie zniszczone dlatego te? dziś prawie nie ma w Gorlicach zabytków architektury. Tragedia miasta zrodziła myśl, by zabezpieczyć ocalałe z tego okresu pamiątki dla potomnych.

Z inicjatywy Aleksandra Strzelbickiego- starosty, ks. Bronisława Świeykowskiego – burmistrza wojennego miasta, Józefa Baruta – architekta miejskiego, Konstantego Laskowskiego – dyrektora magistratu oraz Jana Benisza i innych działaczy powstał Komitet Urządzenia Wystawy Pamiątek Wojennych. Ekspozycje urządzono w salach Wydziału Powiatowego w Gorlicach w dniach od 29.09 do 5.10.1919 r. W okresie międzywojennym powstało na terenie miasta Towarzystwo Upiększania Miasta Gorlic i Okolicy, które kontynuowano działalność poprzedników i w dalszym ciągu gromadziło ocalałe z wojny pamiątki. Zbiory te wystawiono na drugiej wystawie otwartej w dniu 2.05.1935 r. w 20-tą rocznicę bitwy.

Idea otworzenia muzeum w Gorlicach odżyła znowu po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej. Ówcześni pracownicy magistratu i działacze społeczni przystąpili do remontu kamieniczki przy ulicy Wąskiej, pochodzącej z lat 1780-90, prz eznaczając budynek ten na przyszłe muzeum.

Inicjatywa utworzenia muzeum wyszła także od Zarządu Głównego PTTK i jego Komisji Opieki nad Zabytkami, której przewodniczył dr Stanisław Herbst. Dzięki zaangażowanej pracy działaczy PTTK Oddziału gorlickiego, a wśród nich Konstantego Laskowskiego, Alfreda Wacławskiego, Stanisława Gabryela, obiekt ten wyremontowano i 22.07.1957 roku oficjalnie muzeum zostało otwarte a jego kierownikiem został Alfred Wacławski, który pełnił tę funkcję do 1966 roku.    

Obecnie muzeum dysponuje 13 pomieszczeniami ekspozycyjnymi w tym jedną salą wystaw zmiennych. Zwiedzający oprowadzani są  indywidualnie lub w zorganizowanych grupach wycieczkowych. W salach wystawowych prowadzone są także lekcje muzealne.