Nowy skład Zarządu PTTK

 

Skład Zarządu PTTK w Gorlicach

1. Prezes Zarządu Lucyna Koryga

2. Z-ca Prezesa Leokadia Siwiak

3. Skarbnik Zofia Kiełtyka

4. Sekretarz Roman Zabawa

5. Członek Józef Gajewski

6 .Członek Wojciech Kosiński

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Józef Szary

2. Z-ca Przewodniczącego Maria Zielińska

3. Sekretarz Jerzy Forczek

4. Członek Agnieszka Szurek

5. Członek Andrzej Opiela