UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK

Ubezpieczenie dla członków PTTK-u

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą ubezpieczyciela osoby zainteresowane mogą pobrać Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK ze strony Zarządu Głównego lub od prezesa koła. Należy wypełnić i wysłać je do ubezpieczyciela na adres podany u dołu formularza, a kopię zostawić dla siebie. ( formularze wysłane dotychczas do AXA od 1 kwietnia 2018 r. są nieaktualne).

Ważne

Osoby, które ulegną wypadkowi starając się o odszkodowanie zobowiązani są dostarczyć ERGO HESTII do 7 dni od daty zakończenia leczenia wypełniony wniosek ( pobrać go ze strony ZG PTTK ) wraz
z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku. Formularz należy potwierdzić w biurze i wysłać do ubezpieczyciela.

LINK DO POBRANIE FORMULARZY ORAZ TREŚCI UMOWY
Z UBEZPIECZYCIELEM:  http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php