UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK

Ubezpieczenie dla członków PTTK-u

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą ubezpieczyciela osoby zainteresowane mogą pobrać Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK ze strony Zarządu Głównego. Należy wypełnić i wysłać je do ubezpieczyciela na adres podany na dole formularza, a kopię zostawić dla siebie. ( formularze wysłane dotychczas do AXA od 1 kwietnia 2018 r. są nieaktualne).

Ważne

Osoby, które ulegną wypadkowi starając się o odszkodowanie zobowiązani są dostarczyć ERGO HESTII do 7 dni od daty zakończenia leczenia wypełniony wniosek ( pobrać go ze strony ZG PTTK ) wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku. Formularz należy potwierdzić w biurze i wysłać do ubezpieczyciela.

LINK DO POBRANIE FORMULARZY ORAZ TREŚCI UMOWY  Z UBEZPIECZYCIELEM: https://pttk.pl/menu-turysty-ubezpieczenia/273-ubezpieczenie-nnw-czlonkow-pttk.html#.YAacqkHPyUk