WYSTAWA „Józef Barut i jego Gorlice”

Józef Barut i jego Gorlice

Od 10 sierpnia w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach prezentowana była wystawa czasowa dedykowana architektowi miejskiemu Gorlic, historykowi i badaczowi dziejów regionu oraz pasjonatowi fotografii – Józefowi Barutowi (1890 – 1967).

Ekspozycję tworzyły głównie zdjęcia naszego miasta wykonane właśnie przez Baruta w latach 1918 – 1960.

Józef Barut w 1918 r. został skierowany do pracy w Powiatowym Biurze Odbudowy w Gorlicach, gdzie w 1922 r. powołano go na stanowisko budowniczego miejskiego. Zajął się odbudową miasta zniszczonego działaniami wojennymi z przełomu lat 1914 – 15. Wiele współcześnie istniejących budynków, zarówno tych o charakterze mieszkalnym jak i publicznym wykonanych zostało wg. jego projektu i pod osobistym nadzorem.

Najbardziej znane zrealizowane projekty architekta miejskiego Józefa Baruta to przebudowa wieży ratuszowej z zegarem, ogrodzenie wokół kościoła i cmentarza parafialnego, wzmocnienie skarpy kościelnej i wzniesienie gmachu banku – Komunalnej Kasy Oszczędności oraz budynku dzisiejszego Gorlickiego Centrum Kultury. Projektował również kościoły m.in. w Krygu, Cmolasie, Tarnowcu i w Staszkówce oraz dwór w Rzepienniku a także szkoły w Staszkówce i Bystrej.

Zajmował się ochroną zabytków, dzięki jego staraniom został zabezpieczony przed zupełnym zniszczeniem tzw. Dom Kromera w Bieczu oraz tamtejsza średniowieczna baszta obronna i dwór w Szymbarku.

Barut z zamiłowania był historykiem i archeologiem, gromadził liczne znaleziska z obrębu gorlickiego rynku, głównie ceramikę, m.in. pozostałości z czasów potopu szwedzkiego.

W pracy nad odbudową i rozbudową Gorlic towarzyszył mu zawsze aparat fotograficzny. Dzięki jego wielkiej pasji do wykonywania zdjęć zachowały się widoki zmieniającego się miasta.

Wystawa prezentowana była do 12 września w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach, jest pierwszym z cyklu wydarzeń mających upamiętnić tę niezwykle zasłużoną dla naszego miasta postać. Zaplanowane zostały także konferencja naukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach oraz publikacja z materiałami pokonferencyjnymi, którą przygotuje Stowarzyszenie Klub Gorliczan.

Całość wydarzenia koordynuje Krzysztof Mikruta ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Partnerami wydarzenia „Józef Barut i jego Gorlice” byli: Stowarzyszenie Klub Gorliczan, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz PTTK Oddział w Gorlicach i Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

W ramach Dni Otwartych Muzeum dniach 13,14, 15, 17 sierpnia (tj. piątek, sobota, niedziela i wtorek) w godz. 10.00 – 17.00 wstęp na ekspozycję „Józef Barut i jego Gorlice” oraz na pozostałe wystawy stałe był bezpłatny. Zwiedzanie odbywało się z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zapraszamy do zwiedzania.