Wystawa czasowa: „Dawne zawody na ziemi gorlickiej w fotografii Andrzeja Piecucha”

Od 7 maja w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach prezentowana jest nowa wystawa czasowa, na którą złożyły się fotografie Andrzeja Piecucha.

Autor ekspozycji jest gorliczaninem, przewodnikiem beskidzkim, pasjonuje się historią, zabytkami regionu i fotografią. Jest także honorowym przodownikiem turystyki górskiej oraz pilotem wycieczek, autorem i współautorem licznych publikacji o regionie.

Zaprezentowane fotografie przybliżają część rzemiosł występujących na terenie ziemi gorlickiej. Obok przykładów ciesielstwa jest także gonciarstwo i kiczkarstwo. Ciekawie prezentują się wytwarzane przez mieszkańców wsi wiatraki (młynarstwo wietrzne) oraz garncarstwo i koronczarstwo. Unikatowe są również zdjęcia z resztkami dawnej leśnej huty szkła w Uściu Gorlickim (Stara Huta).

Wystawa „Dawne zawody na ziemi gorlickiej w fotografii Andrzeja Piecucha” dostępna będzie do 25 lipca 2021 r.

Zapraszamy do zwiedzania muzealnych ekspozycji stałych oraz czasowej: od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 15.00

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.