Relacja z wernisażu pt.: 115-lecie gorlickiego „Kromera” 20.09.2021r.

W tym roku przypada rocznica – 115-lecia funkcjonowania gorlickiego “Kromera” czyli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. Jubileusz ten zbiegł się z zakończeniem remontu budynku szkolnego. Zatem oba wydarzenia stały się doskonałym powodem przygotowania wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach. Ekspozycja, której uroczyste otwarcie nastąpiło 2 września przedstawia historię placówki, jej nauczycieli i uczniów oraz absolwentów.

 Wernisaż zgromadził bardzo wiele osób, wśród których byli m.in. byli i obecni nauczyciele Liceum oraz jego absolwenci, a także radni miasta Gorlice. Przybyłych gości przywitała kustosz Muzeum Katarzyna Liana, a o historii placówki opowiedział  Dyrektor Liceum Jan Drożdż, głos zabrali także Zastępca Burmistrza Gorlic Łukasz Bałajewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Dziubina. Swoją rodzinną historią związaną z finansowaniem budowy gmachu podzieliła się z zebranymi pani Joanna Probulska.

Na ekspozycji  zaprezentowane zostały wybrane szkolne tableau, zdjęcia oraz pamiątki przedstawiające ważniejsze wydarzenia z dziejów szkoły.

Wśród wystawionych szczególną ciekawość wzbudziło godło państwowe utracone we wrześniu 1939 r. po zajęciu budynku przez wojsko niemieckie, a odzyskane w czerwcu bieżącego roku dzięki staraniom i wsparciu wielu osób.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach to najstarsza szkoła średnia w powiecie gorlickim. Została powołana do istnienia reskryptem cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I z maja 1906 r. i zaczęła funkcjonować od 15 września 1906 r. jako Cesarsko-Królewskie Gimnazjum w Gorlicach.

Od 2003 r. działalność placówki wspiera Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera, którego członkowie  włączyli się w przygotowanie wystawy.

Zapraszamy do zwiedzenia zarówno ekspozycji muzealnej, która będzie dostępna do 5 listopada jak  również do obejrzenia odnowionego budynku „Kromera” .

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Fot.: S. Przybycień

Tekst: K. Liana