Relacja: Relacja X Noc Świętojańska 18.06.2022r.

W dniu 18 czerwca 2022 r. Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował X NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ.

Jubileuszową imprezę tradycyjnie rozpoczęto od pieszego przejścia trasy Bartne Bród -Pod Kornutami – Wątkowa(846 m n.p.m.) – Przełęcz Majdan ok. 8 km.

Pod przełęczą na polu ogniskowym przeprowadzono dalszą część imprezy. W jej trakcie zobaczyliśmy występ związany z obrzędami Nocy Świętojańskiej, który przygotowały koleżanki i koledzy z Koła Miejskiego. Występ bardzo się podobał i został nagrodzony brawami po czym dokonano wyboru najpiękniejszego wianka. Jego właścicielka otrzymała nagrodę jaką jest wycieczka jednodniowa organizowana przez Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach. Dalszą częścią imprezy była wspólna biesiada przy ognisku i integracja środowiska turystycznego. Jak zawsze imprezie towarzyszyła piękna pogoda i dobre humory uczestników.