Relacja: Bieszczady-Hyrlata 14.10.2018

 

W dniu 14 października 2018r. Zarząd Koła Miejskiego zorganizował kolejną wycieczkę – tym razem w Bieszczady. Uczestnicy przeszli trasę: Roztoki Górne – Rosocha (1084m n.p.m.) – HYRLATA (1103 m n.p.m.) – Zwornik (1072 m nn.p.m.) – Berdo (1041m n.p.m.) – Żubracze przy pięknej pogodzie i wzbudzających zachwyt kolorach jesieni. Wycieczkę zakończono czasem wolnym w Cisnej. W drodze powrotnej kolory jesieni i dobre humory towarzyszyły uczestnikom do samych Gorlic.