Relacja: XXXVII Rajd im. Ignacego Łukasiewicza 10.10.2019r.

W dniu 10 października 2019 roku uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach wyruszyli
na trasę 37. Rajdu Łukasiewicza, która prowadziła z Krzywej przez Przełęcz Małastowską  do Małastowa. Wędrówka rozpoczęła się przy pomniku upamiętniającym miejsce  katastrofy lotniczej z 1944 roku, której uległ zestrzelony przez niemieckie myśliwce samolot Halifax z 7-osobową polską załogą na pokładzie niosącą pomoc dla powstańców warszawskich z Włoch. Po  krótkiej  „lekcji historii i patriotyzmu” grupa wyruszyła na  niebieski szlak w kierunku Przełęczy Małastowskiej (604m).  Pogoda, humor  i grzyby na trasie dopisywały. Na Przełęczy Małastowskiej uczestnicy rajdu zwiedzili cmentarz z I wojny światowej nr 60. Po krótkim odpoczynku zostało już tylko zejście Drogą Węgierską na pole biwakowe Nadleśnictwa Gorlice w Małastowie gdzie odbyło się zakończenie rajdu. Tradycyjnie na wszystkich czekała pieczona kiełbasa, a dla chętnych  konkurs 
wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu i Beskidzie Niskim z nagrodami. 

Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.