Relacja: Bardejowsko- Gorlickie Spotkanie Turystyczne 22-23.09.2018