NASZA DZIAŁALNOŚĆ Koło Miejskie PTTK

Plan imprez organizowanych przez Koło Miejskie PTTK w 2024 r.

Zarząd Koła Miejskiego 2022-2025

Prezes Koła – Zdzisław Halibożek tel. 501204868
Z-ca Prezesa – Robert Kusek, Zofia Kiełtyka
Sekretarz – Irena Szpakowska
Skarbnik – Mirosław Wantuch tel.510105645
Członek Zarządu – Lucyna Koryga, Mirosław Janik

Komisja Rewizyjna:
Anna Świętalska – Przewodnicząca,
Marek Graca – Członek,
Wiesław Maksym – Członek.