Ogłoszenie konkursu na dzierżawę Bacówki w Bartnem.

Gorlice dnia, 01 września 2023r

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH woj. małopolskie o g ł a s z a

wszczęcie postępowania ofertowego / konkurs ofert na dzierżawę BACÓWKI PTTK w BARTNEM gm. SĘKOWA

Termin składania ofert jest do 18 września 2023r listownie lub mailowo.

Zainteresowani dzierżawą składają oferty w formie pisemnej na adres Oddziału PTTK w Gorlicach ( Gorlice ul. J. Piłsudskiego 6 , adres email biuro@pttkgorlice.pl)

Oferta winna zawierać następujące informacje :

– posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej i ewentualnym

  doświadczeniu w prowadzeniu podobnego obiektu,

– posiadaniu środków finansowych na prowadzenie Bacówki i chęci ich

   zainwestowania w obiekt,

– zapewnienie funkcjonowania obiektu w trybie ciągłym.

Umowa dzierżawy opiewa na okres lat 10 z możliwością przedłużenia na okres 20 lat po zainwestowaniu znaczących środków własnych lub pozyskanych z zewnątrz na modernizację Bacówki.