Nowy skład Zarządu PTTK

W dniu 06.10.2022r. na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów wybrano nowy skład Zarządu PTTK Gorlice:

Prezes – Tadeusz Muzyka

V-ce Prezes – Leokadia Siwiak

Skarbnik – Mirosław Wantuch

Sekretarz – Maria Drzymała

Członek Zarządu – Lucyna Koryga,

Członek Zarządu – Włodzimierz Gryga