Relacja: Karpacki Szlak Winny.

W dniu 1 października 2022 r Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował wycieczkę KARPACKI SZLAK WINNY. Uczestnicy wycieczki na wstępie podziwiali ostańce skalne w Rezerwacie “Prządki” w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Następnie po krótkim spacerze udaliśmy się do Winnicy Sztukówka k. Frysztaka gdzie grupę przywitał właściciel winnicy P. Leszek Szczęch. Zobaczyliśmy sposób prowadzenie winorośli a także odbyła się prelekcja na temat produkcji połączona z degustacją wina i lokalnych serów. Właściciel chętnie odpowiadał na pytania uczestników dzieląc się własnym doświadczeniem z zakresu uprawy winorośli i produkcji wina.