Koło Kornuty PTTK (Koło PTTK Nr 5): SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 23.05.2022r.

Autokar
ubezpieczenie NNW
Pilot - przewodnik

Program wycieczki

NOWY ZARZĄD KOŁA NR 5 GLINIK
ZAPRASZA CZŁONKÓW KOŁA
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK w Gorlicach 23.05.2022 (poniedziałek)
o godz. 18.00
Serdecznie zapraszamy!