Relacja: PEREŁKI PODKARPACIA 23.04.2022r.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował wycieczkę PEREŁKI PODKARPACIA. Na początku uczestnicy zwiedzili Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie, dodatkowo zwiedzając wystawę malarstwa Tadeusza Łuczejki z Gorlic. Następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Tam poznali historię powstania sanktuarium a także obejrzeli film o La Salette, miejscu objawienia z 1846 roku. W trakcie pobytu w Dębowcu był czas na kawę “zakonną ” i różnego rodzaju herbatki ziołowe. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Historyczne im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. Tematycznie przygotowane sale i ponad 6 tys eksponatów bardzo podobało się naszym turystom. W drodze powrotnej zorganizowano ognisko integracyjne w Foluszu.