Relacja: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach 31.03.2022r.

W dniu 31 marca 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach. W trakcie zebrania wręczono odznaki i dyplomy dla wyróżniających się członków koła. Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał Honorową Odznakę PTTK w stopniu srebrnym kol. Piotrowi Haluch, kol Irenie Szpakowskiej i kol. Zdzisławowi Halibożek, w stopniu brązowym kol. Robertowi Kusek i kol. Lucynie Koryga. Dyplomy Oddziału PTTK w Gorlicach otrzymali kol. Zofia Kiełtyka i kol. Łucja Wojewodzic, natomiast Dyplomami XX Lecia Koła Miejskiego kol. Łucja Wojewodzic i Wiesław Mika. W dalszej części zebrania sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za okres kadencji 7.12.2016r. – 31.03.2022r. złożył prezes Koła kol. Zdzisław Halibożek, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Koła sprawozdanie złożył kol. Marek Graca. Z sprawozdania wynika, że w okresie kadencji Zarząd Koła Miejskiego PTTK zorganizował 133 imprezy w których udział wzięło 6440 członków i sympatyków. Po dyskusji zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi jednogłośnie. Po zgłoszeniu kandydatów przystąpiono do wyboru nowego Zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów. Wybrano siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną oraz 19 delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Gorlicach. Prezesem Koła na następną kadencję został kol. Zdzisław Halibożek, zastępcami kol. Robert Kusek i kol. Zofia Kiełtyka, sekretarzem kol. Irena Szpakowska, skarbnikiem kol. Mirosław Wantuch, członkami zarządu kol. Lucyna Koryga i kol. Mirosław Janik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została kol. Anna Świętalska a członkami: kol. Marek Graca i kol. Wiesław Maksym. Delegatami na Walny Zjazd Oddziału PTTK w Gorlicach wybrano: kol. Mieczysław Cyrkowicz, kol. Maria Drzymała, kol. Marek Graca, kol. Zdzisław Halibożek, kol Jerzy Forczek, kol. Mirosław Janik, kol Zofia Kiełtyka, kol. Witold Kochan, kol. Robert Kusek, kol. Olga Laskowska, kol Maria Maksym, kol. Wiesław Maksym, kol. Tadeusz Muzyka, kol. Alicja Radzik-Wantuch, kol. Leokadia Siwiak, kol. Józef Szary, kol Arkadiusz Szostek, kol. Roman Trojanowicz i kol. Mirosław Wantuch. W zebraniu uczestniczyło 65 członków Koła Miejskiego PTTK .