Relacja: Zakończenie Sezonu Turystycznego Koła Miejskiego 13.11.2021r.

W dniu 13 listopada 2021 roku Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował imprezę ” Zakończenie Sezonu Turystycznego Koła Miejskiego . Uczestnicy przeszli trasę Bartne centrum – Pod Maguruczem Dużym – Banica. Dodatkowo dotarliśmy wyznaczonym szlakiem spacerowym do Kamieniołomu Lemkowskiego na Maguryczu Dużym. Łącznie 8 km w pięknej jesiennej pogodzie. Następnie w Remizie OSP.w Małastowie odbyła się cześć oficjalna w trakcie której prezes Koła Miejskiego złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 i 2021. Pomimo trudności związanych z Covid zorganizowano łącznie 31 imprez. Przedstawiony również został plan imprez na rok 2022 przyjęty przez Zarząd Koła. Wręczono też legitymację nowoprzyjetej koleżance. Po części oficjalnej odbyła się biesiada w tracie której na stołach pojawiły się dania przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń w Małastowie. Był też czas na tańce i w miłym gronie zakończyliśmy sezon turystyczny 2021 roku.