Relacja: KRYNICA ZDRÓJ SPACER W KORONACH DRZEW 04.07.2021 r.

W dniu 4 lipca 2021 roku Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował wycieczkę do Krynicy i Powroźnika. Z wieży widokowej w Krynicy Słotwinach podziwialiśmy uroki Beskidu Sadeckiego i Beskidu Niskiego z czym łączył się również spacer w koronach drzew. Następnie zwiedziliśmy cerkiew w Powroźniku. To najstarsza cerkiew w Karpatach wpisana na listę UNESCO. Ostatnią częścią programu był indywidualny spacer i wypoczynek w Krynicy Zdroju. Zrelaksowani i wypoczęci powróciliśmy do Gorlic w dobrych nastrojach.