Koło Miejskie: KRAKÓW Śladami Wielkich Krakowian JAN MATEJKO 24.07.2021r.

Cena

Autokar
ubezpieczenie NNW
Pilot - przewodnik

Program wycieczki

PROGRAM:
• Dworek Jana Matejki w Krzesławicach
• Spacer po Krakowie z przewodnikiem ( Plac Matejki, Akademia Sztuk Pięknych, pomnik na Plantach, ulica Floriańska-dom malarza, Rynek, Wieża Ratuszowa)
• Kościół Mariacki- polichromie
• Galeria Malarstwa w Sukiennicach (dwie grupy)


Organizator zapewnia: transport, ubezpieczenie NNW, przewodnika na terenie miasta i w zwiedzanych obiektach, opiekę kierownika wycieczki.


Wyjazd o godz. 6:30 z parkingu Krytej Pływalni „FALA” w Gorlicach.
Planowany powrót ok. godz. 20-tej.

Zapisy

Zapisy:
 biuro Oddziału PTTK w Gorlicach ul. Piłsudskiego 6,
tel. 18 352 – 16 – 88, 
 w Zakładzie Zegarmistrzowskim ul. Podkościelna 1,
kol. Mirosław, tel. 510 – 105 – 645


Uwaga!!!:
1. Wymagane jest własnoręczne podpisanie oświadczenia związanego z COVID-19.
2. W czasie podróży i w zwiedzanych obiektach wymagane są maseczki.
3. Rezygnacja z wycieczki nie gwarantuje zwrotu wpłaty, chyba że rezygnujący wskaże inną osobę przed zakończeniem zapisów.

Organizator, tel. 501 – 204 – 868

ZAPRASZAMY!!!