Relacja: IX Noc Świętojańska 19.06.2021 r.

W dniu 19 czerwca 2021 roku Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował IX Noc Świętojańską. Uczestnicy imprezy przeszli trasę z Przełęczy Małastowskiej pod schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej
i dalej do Smerekowca. Następnie przy ognisku wspominano dawne obyczaje oraz obchody Nocy Świętojańskiej. Tradycyjnie odbył się konkurs wianków, a uczestnicy wybrali najpiękniejszy, którego właścicielka otrzymała nagrodę Koła Miejskiego – wycieczkę w Tatry. Były piosenki związane z tym świętem
i zabawa pod “gołym niebem”. Zarząd Koła dziękuje wszystkim Koleżankom, które wykonały piękne wianki
i przystąpiły do konkursu.