1920. 100.rocznica Bitwy Warszawskiej.

Od 7 lipca w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach dostępna będzie nowa wystawa czasowa. Tym razem ekspozycja przybliży przygotowania do wojny polsko-bolszewickiej oraz do Bitwy określanej mianem „Cudu nad Wisłą”. Przyjmuje się powszechnie, iż Bitwa Warszawska z sierpnia 1920 roku uratowała Europę przed bolszewizmem, a tym samym uznaje się ją za jedną z osiemnastu najważniejszych i decydujących o losach świata. 

Brytyjski polityk i dyplomata lord Edgar Vincent D’Abernon pisał o niej, że „walczące w niej ze sobą cywilizacje były do gruntu odmienne, cele i metody przeciwników najostrzej sprzeczne ze sobą, nie była to więc waśń pokrewnych sobie plemion. Lecz raczej zmaganie zbrojne dwóch zasadniczo rozbieżnych światopoglądów.”

 W walkach prowadzonych w 1920 roku brali również czynny udział mieszkańcy Ziemi Gorlickiej. Wielu odpowiedziało także na apele o pomoc finansową w doposażeniu polskiej armii.

Na wystawie wspomniane zostaną postacie dwóch dowódców znanych z Bitwy Gorlickiej: Franciszka K. Latinika oraz Tadeusza J. Rozwadowskiego. W czasie walk w sierpniu 1920 roku gen. Latinik był wojskowym gubernatorem Warszawy oraz dowódcą 1 Armii, która odparła rosyjskie uderzenie na przedpolach stolicy. Natomiast gen. Rozwadowski w lipcu 1920 roku został mianowany szefem Sztabu Generalnego. Pełnił tę funkcję przez cały okres Bitwy. Historycy wskazują Rozwadowskiego jako głównego architekta polskiego zwycięstwa – „Cudu nad Wisłą”.

         Ekspozycja przygotowana w gorlickim muzeum skomponowana została m.in.:  z zachowanych oryginalnych odezw, obwieszczeń i plakatów propagandowych oraz z dokumentów. Będzie ona dostępna do 30 sierpnia.

Wydarzenie zostało przygotowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach.