Relacja: KOZIE ŻEBRO (Góry Grybowskie) 08.03.2020r.

8 marca to Dzień Kobiet. Obchodzimy go w tym roku w Górach Grybowskich.
Wycieczka nasza zaczyna się w Kamionce Małej i wiedzie przez Skalnik, Maćkówkę, Sapalską Górę
do najwyższego szczytu Kozie Żebro 888m n.p.m. Tym razem na szczycie zdjęcie tylko naszych koleżanek
i ruszamy dalej przez Baniska do Kamiannej. W pasiecznej kawiarence obiad i wznosimy toast za zdrowie Pań, którego fundatorem był właściciel kawiarni.
Tym bardzo miłym akcentem kończymy zimową wyprawę po Beskidzie Niskim.

S.P.