Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego dla Stanisława Przybycień 2020r.

Kolega Stanisław Przybycień w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był bardzo aktywnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił w nim różne funkcje: drużynowego, zastępcy komendanta
na obozie harcerskim, pracował w Radzie Starszych Harcerzy w Hufcu Gorlice. Uzyskał stopień przewodnika. Podczas obozów szkolił kadrę młodzieżową. Był pilotem wycieczek dla harcerzy i młodzieży
oraz  przewodnikiem po górach.

Kolega Stanisław do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego należy od roku 2015.
Posiada uprawnienia organizatora turystyki. Od początku angażuje się w różne formy pracy PTTK-u.
Jako przewodnik i fotograf Koła nr 5 Glinik oraz Zarządu Oddziału organizuje wiele wycieczek górskich,
na terenie Małopolski, Bieszczadów i Sudetów. Przygotowuje rajdy ze Słowakami. Podsuwa pomysły
do kalendarza imprez na dany sezon turystyczny. Opracowuje plakaty na wycieczki statutowe.
Podczas wszystkich imprez organizowanych przez Oddział, Koło nr 5  oraz muzeum wykonuje zdjęcia.

Przygotował Spotkanie z podróżnikiem na temat Ukrainy oraz podsumowania na Zakończenie sezonu turystycznego z pokazem slajdów i krótkim komentarzem. Podczas wyjazdów w góry Rumunii i Ukrainy reklamuje nasz Oddział poprzez wykonanie zdjęć na ich szczytach z naszą Oddziałową flagą, które zostają umieszczone na stronie PTTK-u.

Za swoją aktywną działalność został uhonorowany: w 2016 – Dyplomem Koła nr 5 PTTK  w Gorlicach,
w 2017 – Dyplomem Oddziału i w 2019 – Dyplomem Zarządu Głównego PTTK.

 

Dnia 21 lutego 2020 podczas Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika został uhonorowany Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego
,,za zasługi dla rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce.