Relacja: Zakończenie sezonu turystycznego 09.11.2019 r.

W dniu 9 listopada 2019 roku Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował zakończenie sezonu turystycznego. Uczestnicy przeszli szlakiem niebieskim trasę BANICA – PRZEŁĘCZ MAŁASTOWSKA. Na Przełęczy na cmentarzu nr 60 z I wojny światowej zapaliliśmy znicz. Było to nawiązanie do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości . Dalsza część imprezy odbyła się w sali Remizy Strażackiej w Małastowie. W imieniu zarządu sprawozdanie za rok 2019 złożył prezes koła, który następnie przedstawił projekt planu imprez na rok 2020.

Sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach kol. Ewa Magiera wręczyła zasłużonym członkom naszego Koła Dyplomy Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Dyplomami wyróżnieni zostali: Zbigniew Lewczykowski, Stanisław Nowak, Mirosław Janik, Alicja Radzik-Wantuch i Maria Drzymała. 

Dalsza część to biesiada i tańce, miła atmosfera i dobre humory uczestników. Kierujemy wyrazy podziękowania za przygotowanie imprezy dla Pań z Koła Gospodyń w Małastowie.