Koło PTTK Nr 5: RAJD NAFTOWCA 16.11.2019r.

Cena

Autokar
ubezpieczenie NNW
Pilot - przewodnik

Program wycieczki

Program rajdu – przejście Folusz – Barwinok – Ferdel – Wapienne lub Rozdziele /około 11km  354↑ przewyższenia/ przejazd autokarem na biesiadę turystyczną.

 

W ramach opłaty – przejazd, ubezpieczenie NNW, opieka kierownika  

wycieczki, poczęstunek (ciepła strawa)w czasie biesiady.

 Wyjazd z placu obok krytej pływalni o godz. 1000

  UWAGA : Powrót po biesiadzie we własnym zakresie.

Zapisy

 

Zapisy do dnia 12.11.2019r. w biurze Oddz. PTTK od 8:00 – 16:00; 

Tel. 18 352 16 88. Dodatkowe informacje pod tel. 516 187 037.

 

W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty, chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce (jeszcze przed końcem zapisów).

UWAGA : Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu stosowanego podczas wycieczek i zobowiązaniem się do jego przestrzegania!