Relacja: Bochnia, Melsztyn 15.09.2019r.

W dniu 15 września 2019 Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował wycieczkę
do Bochni i Melsztyna. W Bochni zwiedziliśmy Kopalnię Soli wraz z zewnętrzną wystawą, a po krótkiej przerwie pojechaliśmy do Melsztyna. Tam szlakiem niebieskim wyszliśmy na wzgórze Zamczysko,
gdzie znajdują się ruiny zamku z XIV, które w chwili obecnej są w renowacji.
Podziwialiśmy ze wzgórza dolinę Dunajca oraz przylegle pasma górskie.
Towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda.