Relacja: Góry Czerchowskie 08.09.2019r.

Poszukując nowych widoków 8.09.2019 r. wybraliśmy się w Góry Czerchowskie znajdujące się w paśmie Cergov, w Beskidach na Słowacji. Góry Czerchowskie od północnego zachodu częściowo graniczą z polskim Beskidem Sądeckim. Wyruszyliśmy na trasę z miejscowości Sarisske Jastrebie na najwyższy szczyt  Mincol  1157m. W czasie marszu, zbliżając się do celu napotkaliśmy mgłę, która zasłaniała otaczające nas widoki. Jednak otwierające się tak zwane okna pogodowe umożliwiły nam podziwianie części krajobrazu. Na szczycie obejrzeliśmy betonowy obelisk z herbami trzech miast – siedzib powiatów; Bardiowa, Starej LubowniI
i Sabinova, których granice się tam stykają. Po krótkim odpoczynku idąc przez Lazy, Sedlo Zdiare doszliśmy
do ruin zamku Hanigovsky Hrad. Na niebie pokazało się słońce, które towarzyszyło nam w drodze do Lutiny, miejsca zakończenia naszej wyprawy. Tereny Gór Czerkowskich widokami i ukształtowaniem terenu
są podobne do naszych Bieszczadów, przyjazne do wędrówek, życzeniem byłoby lepsze oznakowanie szlaków.

S.P.