Relacja: Jaworzyna Konieczniańska-Beskid Niski 17.03.2019r.

17.03.2019 r. przemierzając kolejny szlak naszego Beskidu wyruszamy z Koniecznej. Na trasie mijamy cmentarz wojenny z I Wojny Światowej Nr46, wzniesienie Pod Beskidkiem i docieramy do Jaworzyny Konieczniańskiej 881m.n.p.m zaliczanej do Korony Beskidu Niskiego. Przechodząc przez Przełęcz Regetowską wędrówkę kończymy ogniskiem i pieczeniem kiełbasy na polu biwakowym w Regietowie. Po drodze
w promieniach słonecznych szukaliśmy pierwszych zwiastunów wiosny.

S P