Koło PTTK Nr 5: UKRAINA (Lwów, Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Tarnopol, Złoczów) 21-23.06.2019r.

 

 

Cena

Autokar
ubezpieczenie NNW
Pilot - przewodnik

Program wycieczki

W ramach opłaty – przejazd, przewodnika w języku polskim, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę kierownika wycieczki.

 

W planie przewidziane zwiedzanie m.in:

LWÓW zwiedzanie miasta, rynek z ratuszem i Kamienicą Królewską, pomnik AdamaMickiewicza, Wały Hetmańskie, budynek opery (z zewnątrz). Wzgórza Wuleckie, pałac Potockich, ul. Akademicka, Ossolineum,
OLESKO –
zamek Daniłowiczów,
PODHORCE
rezydencja magnacka,
POCZAJÓW –
kompleks ławry prawosławnej,
KRZEMIENIEC, WIŚNIOWIEC, TARNOPOL, ZŁOCZÓW. 
Zakupy we Lwowie. Czas wolny we Lwowie i Tarnopolu.

 

Wyjazd w dniu 21.06.2019 r. o godz. 02:00  z parkingu krytej pływalni „FALA” w  Gorlicach, ul. Sportowa 9.

Planowany powrót w dniu 23.06.2019 r.  ok. godz. 23:00

Zapisy

Zapisy: do dnia 12.06.2019r. w Oddziale PTTK Gorlice, ul. Piłsudskiego 6, tel.: 18 352 16 88, 18 352 15 91

Organizator tel.: 720 710 766  

                                                                                                                         

WEJŚCIE DO AUTOBUSU WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZAPISU.      

Wyjazd będzie zorganizowany przy grupie min. 45 osób.

UWAGA: każdego uczestnika wycieczki obowiązuje paszport ważny minimum 3 miesiące od dnia wyjazdu. Hrywny najlepiej zakupić na Ukrainie.

 

W przypadku rezygnacji z wycieczki organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty, chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce /jeszcze przed końcem zapisów/.

Dokonanie wpłaty na wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu stosowanego podczas wycieczek i zobowiązaniem się do jego przestrzegania!

                                                                                                                                                                     

 Zapraszamy