Relacja: Spotkanie Wigilijne 2018 r.

Spotkanie Wigilijne Oddziału PTTK w Gorlicach odbyło się w dniu 18.12.2018 w budynku PTTK.
Przy stole zasiedli zaproszeni przez zarząd: Burmistrz Miasta Gorlic pan Rafał Kukla,
przedstawiciele Koła Miejskiego i Koła nr 5. Były życzenia, podziękowania i wspomnienia.
Tradycyjnie na zakończenie zaśpiewaliśmy kolędy.
S.P.