Powrót Niepodległej na Ziemię Gorlicką

„W 1918 roku gorliczanie już nie czekali aż ktoś da im tę niepodległość. Sami o nią przecież walczyli, to i sami ją wreszcie światu ogłosili. 146 długich lat na nią czekali! Przecież komu jak komu, ale mieszkańcom tego miasta należała się ona bez wątpliwości. Ciężko o nią walczyli, ciężko na nią zapracowali. A łzy, zgryzota, przepadek mienia, niejednokrotnie ofiara z życia własnego jak i najbliższych jaką  ponieśli, a to przez długie miesiące żyjąc na linii frontu, a to jako dzielni żołnierze walcząc gdzie im przykazano, daje i  im prawo do pierwszeństwa w tym podniosłym wydarzeniu ”.

Słowa te pochodzą ze wspomnień jednego z mieszkańców Gorlic, który w pierwszych dniach listopada 1918 roku z nieukrywaną radością i entuzjazmem opisuje „Powrót Niepodległej na Ziemię Gorlicką”. Cytat ten stał się mottem wystawy czasowej przygotowanej w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.