Relacja: PRESZÓW – BARDEJÓW (SŁOWACJA) 30.09.2018 r.

Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach zorganizował w dniu 30 września 2018r. wycieczkę do Preszowa i Bardejowa na Słowacji. Uczestnicy zwiedzanie rozpoczęli od Preszowa. W trakcie spaceru Starówką zobaczyliśmy synagogę, kościół Św. Mikołaja, Pałac Rakoczych, kościół greko-katolicki z pięknym ikonostasem, pomniki na rynku, a także fontannę Neptuna i inne. W Bardejowie zwiedzanie rozpoczęto od murów obronnych miasta, wewnątrz gotyckiej Bazyliki św. Idziego, która to została wpisana na listę UNESCO wraz z innymi zabytkami miasta. Po zakończonym zwiedzaniu uczestnicy degustowali regionalne potrawy kuchni słowackiej. Piękna pogoda towarzyszyła uczestnikom w trakcie całej wycieczki.