Relacja: XLV Rajd turystyczny Beskidzka Jesień 26.09.2018

Czas płynie…kolejna jesień…XLV „Beskidzka Jesień”

W dniu 26.09.2018r. na trasę kolejnej „Beskidzkiej Jesieni”  Konieczna  – Jaworzyna  Konieczniańska  – Rotunda – Zdynia tradycyjnie już wyruszyła  młodzież Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kantego.   Trasa była ciekawa pod wieloma względami. Prowadziła przez wyjątkowy szczyt Jaworzyny Konieczniańskiej (881m), nieliczny w naszym beskidzie, z którego roztaczają się piękne widoki, m.in. na Jezioro Klimkowskie z otaczającymi ją szczytami, masyw Magury Małastowskiej i Wątkowskiej. Młodzi turyści mogli  podziwiać odnowione cmentarze z I wojny światowej na Beskidku i szczególnie okazale prezentujący się cmentarz na Rotundzie, odbudowany po wielu latach.  Malowniczymi krajobrazami uraczyła wszystkich wędrówka przez nieistniejącą łemkowską wieś Regetów Wyżny.  Na trasie właśnie w rejonie Regetowa Wyżnego piechurzy mogli zobaczyć  liczne efekty działalności bobrów, tamy i rozlewiska. Wędrówce towarzyszyło ciepłe jesienne słońce, które powoli zaczyna ubierać w kolory karpackie buczyny.  Jednym z celów rajdu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości, niepodległości dzięki której spokojnie i  bezpiecznie możemy przemierzać  szlaki naszej pięknej Ojczyzny. Zakończenie rajdu odbyło się przy tradycyjnym ognisku na polu biwakowym w Małastowie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.