Relacja: Wizyta delegacji z Austriackiego Czarnego Krzyża 15.09.2018

W sobotę, 15 września  Gorlice odwiedzili szczególni Goście – członkowie Austriackiego Czarnego Krzyża. Stowarzyszenie to, z siedzibą w Grazu zajmuje się utrzymaniem, renowacją oraz opieką nad nekropoliami wojennymi z okresu Wielkiej Wojny 1914-1918. Powodem przyjazdu 30-osobowej delegacji do naszego regionu było ukończenie prac remontowych na cmentarzu wojennym nr 44 w miejscowości Długie. Po oficjalnych uroczystościach na odnowionym cmentarzu Austriacy zwiedzili najważniejsze zabytki Ziemi Gorlickiej. Przewodnikiem, który zapoznał ich z bogatą historią naszych terenów był pan Andrzej Piecuch. Tłumaczem grupy był pan Roman Trojanowicz. Obaj panowie, członkowie gorlickiego Oddziału PTTK,  starali się zaprezentować Austriakom najciekawsze miejsca, a wszystko to w kontekście działań wojennych jakie miały tu miejsce na przełomie lat 1914/15. Na trasie wycieczki nie mogło oczywiście zabraknąć Muzeum Regionalnego PTTK
w Gorlicach. Ekspozycje prezentowane w placówce wzbudziły ogromne  zainteresowanie. Pozwoliły przybyłym lepiej zapoznać się ze specyfiką walk w Beskidzie Niskim. Starannie przygotowana wystawa znalazła uznanie w oczach Gość. Uznali oni bowiem, że w ten sposób godnie upamiętniona została
i przekazywana jest współczesnym pamięć o żołnierzach trzech armii, austro-węgierskiej
i niemieckiej oraz rosyjskiej, walczących oraz poległych na Ziemi Gorlickiej.

Fot. : Andrzej Piecuch

Tekst : Katarzyna Liana