Mieszkańcy Galicji w formacjach wojskowych armii austro-węgierskiej